[Gå till förstasidan] Välkommen till Davids genväg

Gratis förändringakurva i Excel

Se tipset här

Här får du en förändringskurva som du kan anpassa helt själv i Excel:

Se tipset här
Idag får du en förändringskurva av mig. Den är gjord i Excel och är gratis och du kan anpassa den efter din organisations behov. I min fil har jag lagt in ett par citat för igenkänningens skull, men vill du inte ha kvar dem är det bara att tömma de cellerna! Du kan också ta bort fälten bakom om du inte gillar dem, och du kan ändra på den bäst du vill helt enkelt! En förändringskurva kan man använda när man pratar om organisationsförändringar, där den här grafiska "representationen" av olika stadier som medarbetare kan gå igenom i samband med att man ska göra om något på en arbetsplats. Det kan vara användbart att använda en förändringskurva när man vill visualisera känslan över tid, och visa på att det är okay att man från början kanske känner en viss oro inför en förändring, men att det efter ett tag blivit det "nya gamla-vanliga" igen. Den här förändringskurvan är skapad i Excel för att du själv ska kunna anpassa den efter din organisations behov. Genom att anpassa kurvan till din sitaution kan en tydligare bild av hur känslor förändras över tid visas.


Antal sidvisningar: 109